Učení je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O nás

Slovo úvodem

Němčina je s matematikou nosným pilířem našich aktivit. Nebýt němčiny, zřejmě by k realizaci celého projektu nikdy nedošlo. Výuce a doučování němčiny se věnuji mnoho let, po celou dobu vždy spíše ve volném čase a pro radost z pokroků, které moji studenti dělají.Jelikož jsem vyrůstala ve Wiesbadenu, což je hlavní město Hesenska, měla jsem po návratu domů potíže s češtinou a nezbylo mi, než navštěvovat Rakouské gymnázium v Praze a pilovat češtinu.

 

Po maturitě jsem se vydala studovat práva do Drážďan, abych po třech semestrech pochopila, že je to obor sice zajímavý, ale živit bych se takto nechtěla. Vrátila jsem se do Čech, kde jsem začala spolupracovat s jazykovými agenturami, především na překladech a tlumočení. Kromě toho jsem se pracovně věnovala obchodu, především zahraničnímu, kde jsem využívala své jazykové znalosti. Nebylo to však prostředí, které by mne naplňovalo a vnitřně uspokojovalo.

 

Vystudovala jsem při zaměstnání vysokou školu ekonomického směru, nejvíce mne zaujaly předměty jako sociologie, marketing, psychologie a management, právě pro své zaměření na člověka a jeho potřeby.

 

Tehdy jsem pochopila, že ať již budu dělat cokoli, musí to být v souladu s mým přesvědčením, že je to dobré pro lidi. Jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Sebelepší produkt či služba nemá smysl, když ji nikdo nechce a většinou je důvodem, že takový produkt, služba, nereaguje na skutečné potřeby zákazníků.

 

Tím se dostávám k podstatě celého záměru a nosné myšlence. Tou je umění naslouchat. Ne pouze slyšet. Ne pouze poslouchat. Ale naslouchat. Naslouchat a reagovat. Umění naslouchat se lze učit a naučit. Někdo k němu má lepší předpoklady, tvrdí se, že většinou ženy, někdo musí pracovat usilovněji, aby dosáhl tohoto cíle. My všichni, kdo se na našem projektu podílíme, se neustále snažíme naši schopnost naslouchat zlepšovat, abychom předešli tomu, že budeme s našimi studenty pracovat na něčem, co nechtějí, ba hůře, nepotřebují.

Kateřina Šonková
Logo

LinkedId