Němčina je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jak na to – Modul žák (7-14 let)

Pro děti v této věkové kategorii (7-14let) nabízíme výuku, doučování i individuální výuku. Výuka je vhodná pro ty, kteří nemají ve škole němčinu jako předmět, přesto se německy chtějí učit. Děti si osvojí základy jazyka, důraz je kladen na bezchybnou výslovnost a na aktivní používání jazyka. Během výuky, kterou vede bilingvní lektor, je používáno mnoho poslechového materiálu, který vede k tomu, že se děti naučí vnímat jazyk, jeho intonaci a melodii a následně jej správně používají. Každé poslechové cvičení je zpracováno, jsou probrána související gramatická pravidla a rozšířena slovní zásoba. Délka poslechových cvičení je 5 až 45 minut, se vzestupnou tendencí. Během jedné lekce se vždy probere jedno poslechové cvičení.

 

Délka trvání lekcí je optimálně, s ohledem na věk, stanovena na 60 minut.

 

Nabízený kurz této kategorie probíhá dvakrát týdně, tedy 2×60 minut za týden. Kurz je rozdělen do čtvrtletních modulů.

 

Minimální počet účastníků je stanoven na 6 žáků. Maximální počet účastníků je 10.

 

 
 

Zpět

LinkedId