Němčina je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jak na to – Modul práce (18-60 let) – v zahraničí

V tomto modulu se spolu zaměříme na to, aby Vaše jazykové schopnosti během krátké doby dosáhly takové úrovně, aby Vás nezaskočily běžné situace v práci, v obchodě, ani na úřadě, v Německu, Rakousku či jiné zemi, kde se domluvíte německy.

 

Získáte základní povědomí o gramatice, budeme pracovat na slovní zásobě a hlavně, a to především, na aktivním užívání jazyka v modelových situacích. Budeme hrát různé role, při nichž budete nuceni používat jazyk. Pokud někde nepoužijete správně koncovku, dáte podstatné jméno do špatného pádu, nebude to nikomu vadit, dokud bude jasné, co se snažíte říci. Jelikož jsem bilingvní, v Německu jsem vyrůstala a dodnes tam často jezdím navštěvovat své přátele, mohu kvalifikovaně posoudit, co Vám ještě „projde“, neboli čemu lze porozumět a co je již nesrozumitelné.

 

Samozřejmostí je velký důraz na správnou výslovnost, aktualizovanou slovní zásobu (nebudeme se spolu učit archaismy, které dnes již najdete pouze v knížkách, ale pro běžný život jsou nepoužitelné), zkrátka budeme poslouchat a mluvit a poslouchat a mluvit a mluvit…

 

Rozdíl vůči běžné výuce je především ten, že budete připravováni na užívání jazyka, dostanete od nás do vínku jeho základy, ale zbytek již budete muset dopracovat sami, přímo v místě Vašeho zahraničního působiště. Nemyslíme tím však, že byste přišli o možnost zázemí a naší podpory. Můžeme navázat vzdálenými konzultacemi (Skype, či jiný prostředek) na konkrétní témata (chystáte se na důležité setkání, přišel Vám úřední dopis, nejste si jen jisti a chcete mluvit s někým kdo Vám rozumí i česky).

 

Délka trvání tohoto modulu je velmi pohyblivá, minimálně však doporučujeme 5 týdnů intenzivně, vždy záleží na konkrétních potřebách a požadavcích klientů. Nabízíme individuální výuku kombinovanou s lekcemi sloučenými, kdy si studenti na sobě navzájem zkoušejí již nabyté znalosti a zároveň všechny studenty zveme do konverzačních klubů, které jsou pro naše studenty zcela zdarma. Těchto kurzů se účastní rodilí mluvčí, naši studenti a kdokoli, kdo o to projeví zájem. Jsou to vlastně taková setkání fanoušků daného jazyka a naši studenti si mají příležitost procvičit a upevnit již nabyté vědomosti.

 
 

Zpět

LinkedId