Němčina je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jak na to – Modul děti (3-6 let)

Formou her se děti v předškolním věku seznamují s jazykem přirozenou cestou. Neučí se gramatická pravidla a poučky, učí se jazyk používat napodobováním, během hraní vzdělávacích her, ale i během jednoduchých her typu schovávaná atp. Větné celky a fráze se učí pomocí snadných říkanek a básniček, některé lekce jsou doplněny i o písničky v doprovodu hudebního nástroje (kytara, xylofon, piano atd.).

 

Minimální délka jedné lekce je 90 minut. U skupinky dětí je nutné počítat s delší dobou, než se děti začnou soustředit a mezi jednotlivými výukovými bloky je potřeba zaplánovat krátké herní pauzy, během kterých se sice hraje v němčině, ale děti je vnímají jako odpočinek.
V tuto chvíli nabízíme kurz, který probíhá dvakrát týdně v délce 120 minut. Kurz je otevírán pro minimálně čtyři děti, maximální počet dětí je osm.
 

Tyto kurzy vedou bilingvní lektoři. Ovládají němčinu jako druhý mateřský jazyk, čeština se používá minimálně, ale v případě potřeby lektor rozumí a může v krajním případě použít češtinu. Toto je pro nás důležité i z důvodu bezpečí dětí a jistého komfortu, pocitu bezpečí, ale i dohledu nad celým průběhem výuky.

 

S ohledem na to, že si rodiče během výuky mohou, pokud chtějí, odskočit vyřídit své záležitosti, je délka trvání této skutečnosti přizpůsobena. Délka může být upravena na základě požadavků a potřeb dětí i rodičů.

 

 
 

Zpět

LinkedId