Matematika je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Matematika

Jak na to

Příprava na maturity
Intenzivní letní příprava na reparát z maturity v roce 2014, která splňuje katalogové požadavky dle Nových maturit.

 

Komplexní příprava
Celková hodinová dotace činí 18 lekcí po 90 minutách.
Způsoby výuky:
– intenzivní příprava – 4 lekce týdně
– postupná příprava – 2 lekce týdně
– výběr z jednotlivých modulů – detail níže

 

Moduly přípravy na maturity
Každý modul má hodinovou dotaci činící 2 lekce po 90 minutách.

 

Modul 1 – číselné a algebraické výrazy
Modul 2 – lineární funkce, rovnice a nerovnice, kvadratická funkce
Modul 3 – exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
Modul 4 – goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
Modul 5 – slovní úlohy
Modul 6 – kombinatorika a statistika
Modul 7 – kompexní čísla
Modul 8 – analytická geometrie
Modul 9 – geometrie v rovině a prostoru

 

 

LinkedId