Učení je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Osobními údaji jsou jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefonní číslo, odborné znalosti a dovednosti.

 

Zpracovat osobní údaje může provozovatel jen se souhlasem. Ten je udělován automaticky při zaslání dané informace na e-mailové adresy končící ….@uceni-je-hra.cz, sdělením lektorům uvedeným v části Představení týmu, či při zapsání do jakéhokoli kurzu z nabídky „Učení je hra“.

 

Učení je hra je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Údaje poskytnuté nebudou předávány třetím stranám.

 
Souhlas

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pro Učení je hra, ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence pro pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí (mimoškolní výchova a vzdělání). Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.

 

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji správnost mých osobních údajů.

 

Pokud si nebudu přát, aby mé údaje byly nadále uchovávány, zašlu požadavek na info@uceni-je-hra.cz.

LinkedId