Učení je hra
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bc. Viktorie Vanýsková

Zdravím všechny, kteří ať už náhodou nebo cíleně navštívili tento web.
Jmenuji se Viktorie Vanýsková. V současné době, kdy roste potřeba ruského jazyka a poptávka po něm stoupá, jsem se rozhodla využít toho, že jsem rodilá mluvčí a mohu tak svým studentům mnoho předat. Mojí výhodou oproti jiným lektorům je, že hovořím jak plyně rusky tak také česky.

 

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu studijní obor Sféra podnikání a cestovní ruch. Do mých profesních zkušeností bych v neposlední řadě zahrnula práci soudní překladatelky a tlumočnice ruského jazyka, ke které mě opravňuje jmenování z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dále se věnuji zahraničnímu obchodu a to především v odvětvích strojírenství a energetiky.

 

S Kateřinou Šonkovou se znám již dlouhou dobu. Když jsem slyšela o jejím projektu „Učení je hra“ a hlavně vizi propojit mladou i starší generaci, jedno jsem věděla jistě a to, že se chci stát aktivní součástí. Nabízím výuku, konverzaci, tlumočení, překlady z/do Ruského jazyka.

 

Pokud máte zájem, podívejte se na jeden z mých publikovaných překladů – Pelevin Viktor Olegovič – Nika.

LinkedId